Ekologiska hygienartiklar för barn

Det finns en uppsjö av hygienartiklar för barn ute på marknaden idag. Det kan vara lätt att känna sig förvirrad över vilken produkt som egentligen är bäst för ditt barn. Allt fler börjar få upp ögonen för ekologiska hygienartiklar och förstår vikten av att göra medvetna val när det kommer till produkter som vi använder på våra barn. Marknaden för ekologiska hygienartiklar har expanderat de senaste åren vilket gör att det finns fler och fler produkter att välja bland. Det bästa både för dig, ditt barn och miljön är att välja ekologiska hygienartiklar.

Ditt val av hygienartiklar påverkar miljön

Det är inte bara ditt barn som påverkas utav vilka produkter du använder, ditt Val av hygienartiklar påverkar även miljön. Många hygienartiklar, så som schampo och tvål, innehåller partiklar som kommer ut i våra vatten och det påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Partiklarna förgiftar våra vatten och de organismer och fiskar som lever i det. Faktum är att många av de ingredienser som finns i våra vanligaste schampon är mycket giftiga för vissa vattenlevande djur. Det borde vara en självklarhet att välja ekologiska hygienartiklar för att minimera påverkan på miljön och ditt barns hälsa. Tänk på att göra medvetna val och att du faktiskt kan göra skillnad genom att välja ekologiska produkter.

Håll dig borta från hormonstörande syntetiska kemikalier

En annan anledning till att använda enbart ekologiska hygienartiklar för ditt barn är det faktum att många icke-ekologiska hygienartiklar innehåller syntetiska kemikalier som visat sig vara hormonstörande. Detta är mycket oroväckande då dessa ämnen visat sig kunna vara bl.a. cancerframkallande, leda till hjärt-och kärlsjukdomar och störa fortplantningsförmågan. Detta är något som vi självklart inte vill utsätta våra barn för. Utöver dessa hormonstörande egenskaper så kan dessa ämnen även torka ut och irritera huden på ditt barn och leda till allergier. Skydda ditt barn från hormonstörande ämnen och välj ekologiska hygienartiklar, det är ett bättre val både för dig, ditt barn och miljön.