Vaccinera ditt barn

I Sverige erbjuds alla barn att vaccineras mot sjukdomar som kikhosta, polio och difteri. Men ska man låta vaccinera sitt barn? Vaccination eller inte är en debatt som blivit allt mer framträdande under de senaste åren. Det är inte tvingande att vaccinera sitt barn, utan ett erbjudande från sjukvården. Syftet är både att skydda barnet från att insjukna i exempel kikhosta, men även att smittan ska förebyggas. Att vaccineras är kostnadsfritt och görs antingen på BVC under barnets första år eller senare i skolan. Totalt är det nio sjukdomar som ingår i det grundvaccinationsprogram som erbjuds.

250px-PertussisVarför vaccinera sitt barn?

Än så länge är forskarna och den svenska sjukvården överens om att man bör låta vaccinera sitt barn. I grundvaccinationsprogrammet är alla sjukdomar utom stelkramp smittsamma mellan människor och förhoppningen är att smittan näst intill ska försvinna med vaccin. Om fler personer är oskyddade mot en smitta, finns det större risk att en epidemi kan bryta ut. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att man bör vänta med att vaccinera sitt barn till det har blivit några år gammalt. Det kan tvärtom vara bra att vaccineras som bebis eftersom vaccinet låter immunförsvaret jobba och barnet blir mer motståndskraftigt. Som förälder är det mycket att tänka på och ta ställning till. Att köpa barnprodukter second hand är inte bara trendigt, det är också bra för miljön. Gå gärna in på annonssidan allaannonser.nu, där det finns allt från kläder, möbler och leksaker till barn. Som förälder vill man ge sitt barn det bästa, men det kan vara svårt att veta vad det är ibland.

Ta reda på fakta och läs på

Om man som vårdnadshavare känner sig osäker på om man vill låta vaccinera barnet är det viktigt att ha läst på både för- och nackdelar. Prata gärna med BVC-sköterskan eller vänd er till sjukvårdsupplysningen. Vaccionationsprogram för barn kan skilja sig åt beroende var i landet man bor. Alla barn erbjuds som tidigare nämnts, ett grundvaccinationsprogram mot nio sjukdomar, utöver det erbjuder vissa kommuner även andra vaccinationer efter ett beslut som fattats just i det området. Vad säger kritikerna eller de som är ambivalenta inför att vaccinera sitt barn? Vissa menar att det är möjligt att vaccinera barnet först när deras hjärna och kropp är mer mogen för att ta emot vaccinet. De som är för vaccinering menar tvärt om att barnets hjärna måste skyddas mot infektioner så långt det är möjligt. Det är alltid bra att vara källkritisk. Om man läser på ett forum på internet eller i en bok ska man alltid ta reda på vem det är som skriver och vad detta budskap kommer ifrån. Med all fakta och korrekt information är det lättare att göra en rättvis bedömning.